Visi

Memberi Inspirasi Kemanusiaan Kepada Semua

Misi

Berbuat Baik, Mengajak Semua Berbuat Baik, Meraikan Perbuatan Baik